Προσλήψεις στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού στη σχολή Ικάρων

Προσλήψεις στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού στη σχολή Ικάρων

Την ίδια ώρα αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 8:38:45 π.μ.) η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας για την ανανέωση της σύμβασης 16 καθηγητών στη Σχολή Ικάρων

Την πλήρωση είκοσι μία θέσεων στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 προκήρυξε η Σχολή.

Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος ή στρατιωτικοί δικαστές, που φέρουν το βαθμό τουλάχιστον Λοχαγού ή αντίστοιχου των άλλων Κλάδων των ΕΔ και να είναι κάτοχοι πτυχίου Παν/μίου ή ΑΣΕΙ ή ΣΣΑΣ. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψηφίου μέλους ΣΔΠ πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει.

Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Mεσογείων 227-231, τ.κ. 15561 Χολαργός Αττικής) για Σχολή Ικάρων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Κοσμητεία της Σχολής Ικάρων:

α. Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681.

β. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193851.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση του/της υποψηφίου (ένας φάκελος για κάθε μάθημα). Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 12:09:45 μ.μ.)

Την ίδια ώρα αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 8:38:45 π.μ.) η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας για την ανανέωση της σύμβασης 16 καθηγητών στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα δύο διδακτικά εξάμηνα ακαδημαϊκού έτους 2022 — 2023.

Η συνολική οικονομική επιβάρυνση ύψους 57.460 ευρώ θα καλυφθεί από τους προϋπολογισμούς του ΓΕΑ ετών 2022 και 2023.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

More in Ελλάδα
arouraios-image-deddie-eurokinisi
Προσλήψεις – ΔΕΔΔΗΕ: Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2/2021

Close