Πανελλαδικές 2022: Στην τελική ευθεία – Τι αλλάζει με τη νέα «αρχιτεκτονική» των εξετάσεων

Πανελλαδικές 2022: Στην τελική ευθεία – Τι αλλάζει με τη νέα «αρχιτεκτονική» των εξετάσεων

«Αυλαία» για τα Γυμνάσια — Με πιο βαθμό είναι άξιος προαγωγής ο μαθητής — Επέστρεψε η «Τράπεζα Θεμάτων» στα Λύκεια

Λήγουν σήμερα τα μαθήματα για τα Γυμνάσια, ενώ οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται από την 1η έως τη 15η Ιουνίου. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί αποστέλλονται στους κηδεμόνες των μαθητών έως αύριο Τρίτη 31 Μαΐου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών της Α και Β τάξης των Λυκείων θα συνεχιστούν έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ως την Τρίτη 21 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τους. Στην Γ τάξη του Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα γίνουν έως την Τρίτη 31 Μαΐου και τα αποτελέσματα τους θα ανακοινωθούν ως την 2 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις των μαθητών λυκείου διεξάγονται μέσω της Τράπεζας Θεμάτων, που λειτούργησε για μία χρονιά το 2014 για να καταργηθεί ένα χρόνο μετά.. Το ήμισυ των θεμάτων, δηλαδή το 1ο και το 3ο επιλέχθηκαν από τους καθηγητές και τα υπόλοιπα μισά, δηλαδή το 2ο και το 4ο θέμα από την Τράπεζα Θεμάτων.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Επίσης, οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., διεξάγονται έως την Τρίτη 31 Μαΐου.

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ξεκινούν την Πέμπτη για τα ΕΠΑΛ και την Παρασκευή για τα Γενικά Λύκεια οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στην τελική ευθεία των Πανελλαδικών εξετάσεων «χτίζεται» για εφέτος η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, ενώ διαφαίνονται αυξομειώσεις στους περιβόητους συντελεστές βαρύτητας που επεκτείνονται σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και σε όλα τα Πανεπιστημιακά τμήματα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής. Θεωρείται πιθανό να σημειώσουν άνοδο σε συγκεκριμένες περιζήτητες σχολές κεντρικών ΑΕΙ, αλλά και σημαντική πτώση στις υπόλοιπες εφόσον μάλιστα σημειωθούν «χαμηλές πτήσεις» στις επιδόσεις των υποψηφίων ύστερα από δύο χρόνια καραντίνας. Τέσσερα είναι τα κλειδιά για την πορεία των βάσεων: οι αυξομειώσεις του αριθμού εισακτέων, οι νέοι συντελεστές βαρύτητας, ο δείκτης δυσκολίας των θεμάτων που θα καθορίσουν τις επιδόσεις των μαθητών, καθώς και τα νέα μηχανογραφικά δελτία που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι.

Το παζλ των φετινών εξετάσεων περιλαμβάνει ότι κάθε τμήμα θα ορίζει δικό του συντελεστή για καθένα από τα τέσσερα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων που μπορεί να είναι αυξημένος ή μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ή και να μπαίνει για πρώτη φόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προβλέψεις για την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής θα είναι πολύ πιο δύσκολες και σε κάθε περίπτωση μη εύκολα συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες περσινές.

Διάταξη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση «ο συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους».

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης» του.

Οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, όπως εκτιμά το υπουργείο Παιδείας, καθώς εφέτος οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές άλλων Στρατιωτικές και Αστυνομικές, πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα.

Τρόπος υπολογισμού μορίων

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού, όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000, για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

Ακολουθούν παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία:

Υποψήφιος για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών.

Υποψήφιος για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 20.800 μόρια, ενώ για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών.

Υποψήφιος για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για την Ιατρική Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.) 18.225 μόρια, ενώ για την Ιατρική Πάτρας (Παν. Πατρών) 18.490 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών.

Υποψήφιος για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Συγκεντρώνει για την Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 17.320 μόρια, ενώ για την Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά) 17.840 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

More in Ελλάδα
arouraios-image-5336470
Καιρός: Βροχές σήμερα στα δυτικά και το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς

Close