Νέος Κώδικας Ηθικής στο Δημόσιο – Βορίδης: Να μην δέχονται για δώρο οι υπάλληλοι «ούτε ένα μπουκάλι κρασί»

Νέος Κώδικας Ηθικής στο Δημόσιο – Βορίδης: Να μην δέχονται για δώρο οι υπάλληλοι «ούτε ένα μπουκάλι κρασί»

Τι επιτρέπεται και τι όχι στους δημοσίους υπαλλήλους — Οι συστάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για το πώς να αποφεύγουν να δέχονται «δωράκια» από τους πολίτες που εξυπηρετούν

Τέλος στα «δωράκια» των πολιτών προς τους δημοσίους υπαλλήλους, μόνο και μόνο επειδή τους… εξυπηρέτησαν, βάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Από το πιο μικρό, όπως ένα «μπουκάλι κρασί», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μέχρι και κάτι πιο μεγάλο, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να ξέρουν πώς να αντιδράσουν και να μην το δεχτούν.

Οι παραπάνω… συστάσεις του υπουργού έγιναν κατά την παρουσίαση του Κώδικα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων και του Εθνικού συστήματος Ακεραιότητας.


Νέος Κώδικας Ηθικής στο Δημόσιο – Βορίδης: Να μην δέχονται για δώρο οι υπάλληλοι «ούτε ένα μπουκάλι κρασί»

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, καθώς και το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Σύμφωνα με τον Κώδικα, οι υπάλληλοι δεν αξιοποιούν τη θέση τους ή το αξίωμά τους, προκειμένου ν’ αποκτήσουν οικονομικά ή άλλα οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για λογαριασμό άλλων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να:

— Μην αποδέχονται, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο για υποθέσεις που χειρίζονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

— Μην αποδέχονται από οποιονδήποτε υπηρεσίες με χρηματική αξία, δάνεια, εκπτώσεις, διευκολύνσεις, διασκέδαση, φιλοξενία, ταξίδια, στέγαση, διατροφή, εκπαίδευση, ιδίως εάν ο προσφέρων τις υπηρεσίες επηρεάζεται από -ή σχετίζεται με- την άσκηση των καθηκόντων τους.υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

— Μην αποδέχονται οποιαδήποτε πρόσκληση σε εκδήλωση, όπου η συμμετοχή κανονικά θα προέβλεπε καταβολή τέλους, όπως ιδίως προσκλήσεις σε αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαμονή σε ξενοδοχεία κτλ. Αντίθετα, δύνανται να αποδέχονται προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, όπου εκπροσωπούν τον φορέα τους.

— Εάν γίνουν αποδέκτες δώρου, να το δηλώνουν αμέσως στον προϊστάμενό τους και να επιστρέφουν το δώρο ή την αξία του, σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, εντός επαγγελματικού πλαισίου δύνανται να αποδέχονται δώρα τα οποία, λόγω της αξίας ή/και της φύσης τους, θεωρείται ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνήθους ευγένειας (π.χ. ένα βιβλίο), με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται υποχρεώσεις, οι οποίες επηρεάζουν την αμεροληψία τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα, το υπουργείο συνιστά στους υπαλλήλους να τηρούν αμερόληπτη στάση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και να αποφεύγουν τη σύγκρουση συμφερόντων.

Αναλυτικότερα:

— Να μην επηρεάζονται από προσωπικά ή άλλα συμφέροντα κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

— Να ατούνται την εξαίρεσή τους από τον χειρισμό υποθέσεων, ατομικά ή ως μέλη συλλογικών οργάνων, από την έκβαση των οποίων επηρεάζεται η ικανοποίηση προσωπικού τους συμφέροντος

— Να αιτούνται την εξαίρεσή τους από τον χειρισμό υποθέσεων, από την έκβαση των οποίων επηρεάζεται η ικανοποίηση συμφέροντος του/της συζύγου τους ή συγγενικού τους προσώπου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

— Να αιτούνται την εξαίρεσή τους από τον χειρισμό υποθέσεων, η έκβαση των οποίων επηρεάζει την ικανοποίηση συμφέροντος προσώπου, με το οποίο διατηρούν ιδιαίτερη φιλική ή εχθρική σχέση.

— Να συμμορφώνονται με αποφάσεις των προϊσταμένων τους σχετικά με την εξαίρεσή τους από τον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεών τους.

— Να αναφέρουν στους άμεσα προϊσταμένους τους κινδύνους, οι οποίοι δύνανται να υπονομεύσουν την αμεροληψία τους.

— Να μην αναζητούν και αποδέχονται οποιασδήποτε μορφής όφελος σε αντάλλαγμα επηρεασμού της άσκησης των καθηκόντων τους.

— Να μην καταχραστούν τη θέση τους, σε περίπτωση μετακίνησής τους από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό, εκμεταλλευόμενοι τις «εσωτερικές πληροφορίες» που απέκτησαν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, προς όφελος της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία απασχολούνται.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

More in Ελλάδα
arouraios-image-ekav-1-1
Θεσσαλονίκη: 19χρονη μητέρα πήδηξε στο κενό από τον δεύτερο όροφο

Close